KARTA STAŁEGO KLIENTA

Regulamin Karty Stałego Pacjenta

 

Postanowienia ogólne:
Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Pacjenta i Karty Stałego Pacjenta- VIP wystawionej przez Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Łódzkiej 33.
Karta Stałego Pacjenta oraz Karty Stałego Pacjenta – VIP daje jej użytkownikowi prawo do zniżki przy zakupie zabiegów określonych w regulaminie.

§ I. Kto może zostać posiadaczem Karty Stałego Pacjenta :
1. Pacjent, który okaże dowód zakupu:
A ) na łączną kwotę 1500,00 zł.

§ II. Kto może zostać posiadaczem Karty Stałego Pacjenta – VIP :
1. Pacjent, który okaże dowód zakupu:
B ) na łączną kwotę 2000,00zł.

§ III. Zasady wydawania i korzystania z Karty Stałego Pacjenta i Karty Stałego Pacjenta-VIP
1. Karta wydawana jest po spełnieniu ww. warunków.
2. Karta jest imienna.
3. Z Karty może korzystać jej właściciel lub najbliższa rodzina (mąż, żona, rodzice, dzieci).
4. Zniżka wynikająca z posiadania Karty nie łączy się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi jak również ofertami
specjalnymi ( Pakietami) skierowanymi do ogółu Pacjentów. Posiadacz Karty sam wybiera korzystniejszą dla niego formę zakupu.

5. Rodzaje zabiegów i usług objętych zniżką znajdują się w Cenniku Usług z dnia 01.02.2011r.(Zał. Nr 1 do Uchwały Zarządu)

§ IV. Korzyści wynikające z posiadania Karty Stałego Pacjenta
1. Posiadacz Karty uprawniony jest do zakupu zabiegów z 10 % upustem cenowym po spełnieniu warunków w § I pkt 1 wariant A
2. Dla pacjentów, którzy będą spełniać warunki w § II pkt 1 wariant B wydana będzie Karta Stałego Pacjenta – VIP
uprawniająca do upustu cenowego w wysokości 15 %.
3. Z Karty Stałego Pacjenta i z Karty Stałego Pacjenta – VIP może skorzystać najbliższa rodzina.
4. Karta zostaje wydana na czas nieokreślony.

§ V. Postanowienia Końcowe
1. W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie.
2. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela nie będzie honorowana.
3. ZRL. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się w siedzibie Zakładu oraz na stronie internetowej www.rehabilitacja33.pl
4. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie ZRL Sp. z o.o. i na stronie internetowej.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *